Dopravní značky, jejichž význam se vyplatí připomenout

Znalost dopravních značek a dopravního zařízení patří mezi základní podmínky úspěšného složení řidičských zkoušek. Je pravda, že s rozpoznáním významu jednotlivých značek řidiči obvykle problém nemají. I když to na druhou stranu neznamená, že je vždy respektují. Přesto ale existují značky, jejichž význam si překvapivě mnoho řidičů s časem, který uplyne od doby, kdy získali řidičský průkaz, začne vykládat nepřesně nebo chybně. Které to jsou?

Zákaz zastavení versus zákaz stání

Pomůcku o tom, jak pomocí počtu slabik rozlišit dopravní značku zákaz stání a zákaz zařízení, znají i malé děti. V tom tedy problém většinou není. Někteří řidiči ale značku zákaz stání chápou podobně jako zákaz zastavení. Komplikace totiž souvisí s tím, jak vlastně chápat slovo stání a zastavení. Jako zastavení zákon označuje dobu nezbytně nutnou k naložení a vyložení osob či nákladu. Nehovoří se ale o žádném časovém horizontu. V praxi to tak znamená, že pokud zastavíte na zákazu stání například na půl hodiny, protože musíte z auta vyložit velké množství věcí, žádného přestupku jste se nedopustili. Pokud ale na zákazu stání zaparkujete auto a půjdete si koupit něco rychle do obchodu, přestupku jste se dopustili, i když jste byli pryč jen několik málo minut.

Vodorovné značky na vozovce

Mimochodem stejnou funkci jako známé červeno-modré svislé dopravní značky mají i žluté vodorovné značky na silnici. V tomto případě pak souvislá žlutá čára značí zákaz zastavení a přerušovaná žlutá čára zákaz stání. Když už jsme u vodorovných dopravních značek. Kromě svislé žluté čáry ji můžete na pozemní komunikaci vidět též v klikaté podobě. Takováto značka označuje místo, které je vyhražené pro zastavení či stání specifických vozidel, nejčastěji v souvislosti se zásobováním či pro autobusy. Z tohoto důvodu se tak s nimi obvykle setkáte před nejrůznějšími vjezdy. Běžný řidič na takovémto místě může zastavit, nikoli stát.

Vyhrazené jízdní pruhy v přeplněných městech

Vzhledem k velmi husté dopravě v některých velkých městech se v poslední době začaly více objevovat jízdní pruhy, které jsou vyhražené pro specifický typ vozidel, především městskou hromadnou dopravu, složky integrovaného záchranného systému či taxi. Tyto vyhrazené jízdní pruhy ale často platí pouze v určité hodiny, například v době dopravní špičky. Vyplatí se proto věnovat pozornost dodatkové tabulce, která jejich platnost vymezuje. I běžný řidič může za určitých okolností vyhrazený jízdní pruh použít. Jedná se například o situace, jako je objíždění překážky na vozovce či odbočování. Naopak vyhrazené pruhy by se neměly používat při předjíždění.

Zdroj: bezpecnecesty.cz

Autor: Martina Šťastná
ZAVŘÍT