Jak by měla vypadat kupní smlouva při prodeji ojetého auta?

Koupě ojetého vozidla je pochopitelně daleko více riziková, než je pořízení automobilu nového. Samotná kupní smlouva totiž musí obsahovat nejenom všechny potřebné náležitosti, ale také by měla krýt pokud možno všechna rizika. Ojetiny jsou zvlášť oblíbeným artiklem podvodníků, kteří v daných smlouvách hledají skulinky, pomocí kterých z vás budou po prodeji tahat peníze. Proto věnujte sepsání kupní smlouvy náležitou pozornost.

Jaké jsou nutné náležitosti kupní smlouvy?

Každá smlouva včetně kupní smlouvy na auto musí disponovat potřebnými náležitostmi, bez kterých je neplatná. V případě prodeje ojetého vozidla tak musíte uvést přesné označení smluvních stran nebo vaše prohlášení, že je automobil vaším majetkem a že k němu nemají práva či nároky ostatní osoby. Zapomenout byste neměli ani podrobnější specifikaci prodávaného vozidla. A to včetně uvedení značky, typu, barvy a modelu vozu, roku výroby či čísla technického průkazu. Nedílnou součástí bude i cena a způsob jejího zaplacení. Velice důležité je datum podpisu a místo uzavření smlouvy společně s podpisy obou smluvních stran.

Co by měla smlouva obsahovat?

Pokud jste prodejcem ojetého automobilu, tak by ve vaší smlouvě rozhodně neměla být uvedena fráze, že prodáváte vozidlo, jak stojí a běží. Tímto šikovným, ale zároveň nelegálním způsobem byste se vyhnuli ručení za skryté vady. Ještě půl roku po oficiálním datu prodeje totiž ručíte novému majiteli za poškození a nekalosti, které se na vozidle objevily a vy jste na něj kupujícího neupozornili. Není proto od věci pozvat si nejprve zkušeného mechanika, jenž by vám podal detailní zprávu o technickém stavu prodávaného automobilu.

S odpovědností za vady si nemusíte lámat hlavu

Jestliže vás právě ručení za skryté vady odrazuje od prodeje ojetého automobilu, pak vězte, že se nemáte čeho bát. Tedy v případě, že provedete všechno správě a budete mít kvalitně sepsanou kupní smlouvu. Do ní stačí podrobně popsat všechny závady, které se aktuálně na vozidle nachází a přímo při prohlídce vozu na ně kupujícího upozornit. Ten s sebou pravděpodobně bude mít vlastního mechanika, který by na některé závady jistě sám přišel, a proto nemá cenu mlžit.

Kupní smlouva není technický průkaz vozidla!

Někteří nezaujatí prodávající i kupující by si mohli myslet, že kupní smlouva v určitém ohledu nahrazuje technický průkaz. Jde však o léta vyvracený mýtus, který se bohužel v hlavách tuzemských občanů neustále drží. Kupní smlouva totiž nenahrazuje povinnost mít u sebe předepsané doklady, ke kterým se bezpochyby řadí i osvědčení vozidla o registraci nebo osvědčení o zaplacení povinného ručení. Jedinou výjimku je jízda k místu registrace, avšak v tomto případě musí být automobil označen zelenou poznávací značkou.

Co když je vozidlo majetkem manželů?

Zejména v případě koupě ojetého automobilu by mohla tato varianta nastat. Pokud se prodeje nemohou z různých důvodů účastnit oba manželé, pak by měl jeden z nich disponovat prohlášením, že s prodejem automobilu souhlasí. I když se jedná o maličkost, dejte si na ni pozor. Vyhnete se tím nepříjemným tahanicím, kdy za vámi bude chodit jeden z manželů a doslova z vás mámit auto zpátky s výmluvou, že o prodeji nevěděl.

Prodeje nebo koupě ojetého automobilu se rozhodně nemusíte bát. Stačí si dát pozor na několik detailů. Nezapomeňte na podrobnou prohlídku vozu a případné odborné sepsání kupní smlouvy.

Autor: Karel Mareš
ZAVŘÍT