Projíždíte obytnou zónu? Nezapomeňte dodrřovat pravidla! My vám řekneme, jaká to jsou.

V autoškolách se tráví relativně velké množství procvičováním pravidel silničního provozu a jízdou po obytných zónách. Přesto drtivá většina řidičů tato pravidla ihned po absolvování závěrečné zkoušky zapomene. Jízda v obytných zónách však bývá tou nejrizikovější, neboť se v nich pohybuje velké množství chodců a zejména hrajících si dětí. Proto by zde řidiči měli projíždět se zvýšenou opatrností.

Co je vlastně obytná zóna?

Obytná zóna je často popisována jako zastavěnou oblast, jejíž začátek je označen příslušnou dopravní značkou a její konec je označen značkou „Konec obytné zóny“. Po letech z autoškoly však některým řidičům dělá problém rozeznat obytnou zónu od zóny pro pěší. Zásadní rozdíl je velice jednoduchý, neboť do obytné zóny je povolen vjezd všem vozidlům, zatímco do zóny pro pěší smějí vjet pouze vozidla vyznačená na dolní části příslušné dopravní značky. V obytné zóně si na silnici mohou hrát děti, zatímco v pěší zóně je takové chování striktně zakázáno.

V čem spočívá hlavní riziko?

Samotná pravidla silničního provozu definují, jak se v těchto oblastech má řidič chovat. Musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí v žádném případě ohrozit. Hlavní riziko tedy spočívá v nepředvídatelném chování chodců, zejména dětí, jež si v obytné zóně mohou prakticky nerušeně hrát. V případě nutnosti musí řidič neprodleně zastavit vozidlo.

Jaká jsou další pravidla, která musí řidič dodržovat?

Maximální rychlost v obytné zóně je stanovena na 20 km/h. S ohledem na výše zmíněné podmínky by však daleko více vyhovovala rychlost chůze, která umožní prakticky okamžité zastavení automobilu. Každý rozumný řidič tak nebude v obytné zóně s nikým závodit a projede takovou oblast se zvýšenou opatrností.

Možnosti stání a parkování jsou však v obytné zóně omezeny. K parkování jsou určena pouze místa označená příslušnou dopravní značkou. Zastavení nijak omezeno není, například naložit nebo vyložit osoby či náklad je dovoleno prakticky kdekoliv. Při vyjíždění z obytné zóny musí dát řidič přednost i tam, kde není umístěna značka Dej přednost v jízdě. Samozřejmě v celé oblasti se nacházejí neoznačené křižovatky, na kterých platí přednost zprava. V tomto ohledu se nedá o ničem diskutovat.

I chodci mají v obytné zóně povinnosti

Možná se tomu budete divit, ale i chodci mají v obytné zóně povinnosti. Nejsou tak závazné, jako pravidla pro řidiče, avšak i tak se musí dodržovat. Dobré vztahy závisí na ohleduplnosti a úrovni toleranci mezi oběma stranami. Bez toho to v obytné zóně opravdu nepůjde. Vozidlům musí chodci umožnit hladkou jízdu, což platí jak pro dospělé, tak i pro děti. Na malé ratolesti dávejte pozor a nenechávejte je se pohybovat volně po silnici. Předejdete tak zbytečnému strachu a možným velmi vážným úrazům.

Jízda v obytné zóně je velice jednoduchá. Má jasně definovaná pravidla, stačí si je pouze pamatovat a dodržovat je. Obecně platí, že byste se v této oblasti měli pohybovat obezřetně a hlavně pomalu. Jízdou 20 km/h totiž mnoho času stejně nenaženete.

Autor: Martin Liška

#kvíz 1 / 1 | rychlost v obytné zóně

Jaká je nejvyšší povolená rychlost v obytné zóně?

ZAVŘÍT