Víte, ve kterém okrese řidiči nejvíce bourají pod vlivem alkoholu a která země je k pití za volantem nejbenevolentnější?

Česká republika patří mezi ty země, kde je za volantem nulová tolerance alkoholu. Řízení pod vlivem alkoholu je tak považováno buď za přestupek, nebo za trestný čin. Roli hraje především to, jak mnoho alkoholu policie při kontrole zjistila či zda řidič způsobil pod vlivem alkoholu například dopravní nehodu. Česká kancelář pojistitelů nedávno zveřejnila velmi zajímavá data, která se týkají nehod způsobeným právě pod vlivem alkoholu.

S alkoholem roste počet zranění i úmrtí

Kancelář vycházela z policejních dat v letech 2018 až 2020. V tomto období policie řešila téměř tři sta tisíc nehod, konkrétně 299 537. Z nich bylo 5,2 % neboli 15 483 způsobeno pod vlivem alkoholu. Alarmující je v souvislosti s těmito nehodami skutečnost, že u nehod pod vlivem alkoholu je v porovnání s ostatními typy nehod téměř dvojnásobně vyšší pravděpodobnost zranění a úmrtí. Zatímco u „běžných“ nehod dochází ke zranění nebo úmrtí u 20 % z nich, u nehod pod vlivem alkoholu je to u 43,5 %. Za uvedené období tak vlivem alkoholu za volantem zbytečně vyhaslo 120 lidských životů.

V nejhorším okrese alkohol způsobil každou osmou nehodu

Česká kancelář pojistitelů zveřejnila rovněž velmi zajímavou mapu, ze které jsou patrné rozdíly mezi jednotlivými okresy. Z hlediska nehod pod vlivem alkoholu jsou tak nejrizikovějšími okresy především ty, které se nacházejí na jižní Moravě a na západu a jihu Čech. Vůbec nejhorším okresem je z tohoto úhlu pohledu Plzeň-Sever, kde bylo pod vlivem alkoholu způsobeno 12,5 % všech nehod, tedy každá osmá nehoda, ke které došlo. Naopak nejméně rizikovým okresem z hlediska nehod způsobených pod vlivem alkoholu je Praha, kde tyto nehody představují pouze 2,44 %.

Nulová tolerance v Evropě

Myslíte si, že je Česká republika s nulovou tolerancí alkoholu za volantem příliš přísná? Z evropských zemí platí nulová tolerance ještě na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku, Ukrajině či Rusku. Ve většině zemí je ale tolerance větší, v Polsku, Norsku či Švédsku 0,2 promile, v Německu, Rakousku, Francii, Itálii či Španělsku 0,5 promile, ve Velké Británii či Irsku 0,8 promile a na Kypru dokonce 0,9 promile.

Zdroj: ckp.cz, auto.cz

Autor: Martina Šťastná
ZAVŘÍT