Léto se blíží. Na co si dát pozor při půjčení auta na dovolené?

Při plánování letní dovolené je jistě jedním z hlavních faktorů doprava. Pro mnoho z nás je po příjezdu do cílové destinace nejlepší volbou pronájem automobilu, který nám zaručí svobodu a flexibilitu. Pokud se chcete vyhnout případným nepříjemným překvapením, je vhodné dát si před i během vyzvednutí vozu pozor na několik věcí.

Před převzetím vozu

Jedním z pravidel, které platí vždy, je pečlivé prostudování všeobecných podmínek smlouvy o pronájmu, ať už se člověk rozhodne pro nákup služby online, nebo pro uzavření smlouvy přímo s půjčovnou. Neexistují žádné zvláštní evropské právní předpisy týkající se pronájmu automobilů, takže smlouvy se řídí obchodními podmínkami, pokud nejsou v rozporu s obecnými pravidly ochrany spotřebitele.

A právě proto, že některá standardní ustanovení ve smlouvách nebyla v minulosti zcela transparentní, Evropská komise společnou akcí s vnitrostátními orgány na ochranu spotřebitele dosáhla toho, že se společnosti Avis, Europcar, Enterprise, Hertz a Sixt zavázaly upravit některé smluvní podmínky.

Zákazníci těchto společností tak mohou počítat s transparentnějšími cenami, jasnějšími informacemi o pravidlech týkajících se zrušení služby, kauce, základního a doplňkového pojištění, souvisejících nákladů i zahrnutých záruk. Kromě toho mohou těžit z transparentnější politiky v oblasti pohonných hmot a transparentnějších postupů při řešení škod, kdy společnosti musí zdůvodnit a prokázat škody.

Kromě přečtení smlouvy, jejíž podepsanou kopii je třeba si vyžádat, pokud možno ve vlastním jazyce, je důležité zkontrolovat všechny informace o pojistných zárukách, aby bylo možné posoudit, zda rozšířit základní balíček, doplnit minimální záruky nebo snížit spoluúčast. Zvláště opatrní je třeba být v případě, že pronájem probíhá online prostřednictvím zprostředkovatele.

Mějte na paměti, že půjčovna nesmí do smlouvy zahrnout ustanovení, jako jsou ta, která vylučují nebo omezují odpovědnost společnosti v případě nehody způsobené závadou vozidla nebo špatnou údržbou. Proto je vhodné být před podpisem vždy velmi opatrní a vyžádat si všechna potřebná vysvětlení, abyste si byli plně vědomi toho, co podepisujete.

Jízda autem v horách.
zdroj: unsplash.com

V okamžiku převzetí vozu

Je nezbytné zajistit, aby provozovatel půjčovny uvedl skutečný stav vozidla ve formuláři, v němž jsou uvedeny též všechny ostatní vlastnosti pronajatého vozidla. Jakákoli poškození nebo nedostatky musí být výslovně uvedeny.

Abyste se vyhnuli problémům, může být užitečné zdokumentovat všechna existující poškození, a to jak interiéru, tak exteriéru, fotografiemi, na kterých je rovněž uvedeno datum a čas, zejména pokud nebyly řádně uvedeny.

Měli byste též zkontrolovat vybavení vozidla, jako je „rezervní kolo“ či výstražný trojúhelník, a také povinnou dokumentaci, tj. technický průkaz, pojištění atd.

Při vrácení vozidla

Při vrácení vozidla je důležité požadovat, aby odpovědný pracovník okamžitě zjistil neporušenost vozidla a podepsal to na vaší kopii smlouvy, abyste se vyhnuli pozdějším nepříjemným překvapením. I v tomto případě může být užitečné pořídit několik fotografií stavu interiéru i exteriéru vozidla.

Dalším užitečným trikem je nechat vozidlo před jeho vrácením umýt, protože některé společnosti považují vrácení špinavého vozidla za škodu a účtují si často velmi drahé mytí.

V neposlední řadě je dobrým pravidlem vracet vozidlo v otevírací době půjčovny za přítomnosti obsluhy, která může potvrdit jeho neporušenost. Spotřebitel totiž jinak nese odpovědnost za škody, které vozidlo utrpělo do doby, než si ho půjčovna převzala.

Zvláštní pozornost by měla být věnována palivové politice. Pokud je dohodnuto vrácení vozidla s plnou nádrží, doporučuje se obrátit se na distributora, který je nejblíže místu vrácení vozidla, a uschovat si doklad o zaplacení.

Zdroj: cizgirentacar.com, eurocars-gr.com

Autor: Martina Šťastná
zavřít reklamu