Má tramvaj opravdu vždy přednost?

Drtivá většina řidičů v České republice nemá s ježděním vedle tramvají žádné zkušenosti. Takže zbytečně zmatkují, když se náhodou ocitnou ve městě, kde je jejich provoz zaveden. Přitom pro tramvaj platí stejná pravidla jako pro osobní automobily. Věta, že má tramvaj vždy přednost je skutečně nesmyslná, neboť se řídí stejnými dopravními značkami a signály jako všichni ostatní účastníci silničního provozu.

Musím dát tramvaji přednost?

Jak už bylo řečeno, pro tramvaj platí stejné dopravní značky jako pro osobní nebo nákladní automobily, z čehož můžete jasně vyvodit odpověď na předchozí otázku. Pokud tedy tramvaj přijíždí z vedlejší komunikace a chce jet na hlavní, musí pochopitelně dát přednost podle obecných pravidel silničního provozu. Většina křižovatek, kde se kříží komunikace pro normální vozidla s kolejovým vedením pro tramvaj je opatřena semafory. A to jejich provoz značně usnadňuje.

Má tramvaj někdy přednost?

Mimo zřetelných případů, kdy má tramvaj přednost podle platných pravidel silničního provozu, existuje ještě jeden okamžik, ve kterém musíte toto kolejové vozidlo pustit. Jedná se o situaci, kdy jedete souběžně podél tramvaje, a vy se chystáte odbočovat do jejího směru případně vjet na tramvajový pás, pochopitelně to musí být dovoleno dopravní značkou. Tramvaji dejte přednost i v případě, kdy opět pojedete souběžně vedle sebe a ona se bude chystat odbočit doleva či doprava přes váš pruh. Často se tak stává ve městech, kde jsou koleje umístěné uprostřed pozemní komunikace.

Mohu vjet na tramvajový pás?

Jak už bylo řečeno, na tramvajový pás můžete vjet pouze v místech, kde je to výslovně dovoleno. Smíte na něj vjet pouze v případě objíždění, předjíždění, odbočování, otáčení, vjíždění na pozemní komunikaci nebo za jiných okolností, vyžaduje-li to silniční provoz. Při vjíždění na pás však nesmíte tramvaj žádným způsobem omezit, ani ohrozit. Jestliže jsou koleje zapuštěné ve vozovce, na které jsou nakreslené pruhy, pak je můžete využít jako obyčejný jízdní pruh. Opět ale nesmíte tramvaj nijak ohrozit, ani omezit. V žádných dalších případech není na tramvajový pás vjezd povolen.

Mohu tramvaj v zastávce objet?

Pokud tramvaj zastaví v označené zastávce s nástupním ostrůvkem, pak ji samozřejmě můžete objet zprava. Vlevo pojedete pouze v případě, že se vpravo nachází nějaká pevná překážka nebo se do takové prostoru se svým vozidlem nevejdete. Jestliže se však ocitne v zastávce bez nástupního ostrůvku, musíte neprodleně za tramvají zastavit a nesmíte ji v žádném případě předjet. V jízdě smíte pokračovat až v okamžiku, kdy jste si stoprocentně jistí, že neohrozíte pasažéry, kteří právě z tramvaje vystoupili. Mimochodem se jedná o stejné pravidlo jako u většiny ostatních prostředků MHD.

Mohu tramvaj předjíždět?

Tramvaj samozřejmě předjet můžete. Mějte však na paměti, že se jedná o kolejové vozidlo, takže z tohoto titulu nemá kam uhnout. Proto provádějte manévr vždy co nejrychleji, abyste se kolem tramvaje zdržovali co nejméně. Pokud pojede tramvaj ve svém vyhrazeném pruhu a vy ve svém, pak se nejedná o předjíždění, ale o jízdu v pruzích, která se řídí specifickými pravidly.

Jízda kolem tramvají zase není tak těžká, jak by se mohlo na první pohled zdát. Pamatujte na pár jednoduchých pravidel a hlavně používejte mozek. Tramvaj nemá kam uhnout a ani nezastaví na metru.

Autor: Karel Mareš
zavřít reklamu