Víte, komu patří registrační značka s modrým písmem na bílém pozadí nebo kolik písmen musí mít značka na přání?

V minulosti SPZ neboli státní poznávací značka, dnes registrační značka. Tabulka, kterou musí být vybaveny všechny motorové dopravní prostředky. Zatímco v některých zemích, například v České republice, lze podle registrační značky určit oblast státu, ze které vozidlo pochází, v jiných zemích tomu tak není. Kromě písmen a čísel používají státní poznávací značky i různou barvu písma či pozadí. Znáte historii registračních značek a vyznáte se v těch současných?

Malá historie SPZ

Povinnost označovat vozy tabulkou s číslem a dalšími údaji sahá až do Rakouska-Uherska. Od té doby prošly registrační značky dlouhým vývojem. Na starších autech můžeme ještě dnes vidět kombinaci dvou či tří písmen a za nimi dvě dvojice čísel oddělené pomlčkami. Skupina prvních dvou písmen označovala okres, s výjimkou Prahy, která byla označována písmenem A, třetí písmeno značilo sérii. Tento systém v Československu fungoval až do konce tisíciletí.

Již v devadesátých letech ale vlivem prudkého nárůstu počtu vozidel přestala kapacita tohoto systému pro některé okresy stačit. V minulosti se rovněž v souvislosti s registračními značkami více používaly barvy. Nákladní vozy a autobusy měly značku s oranžovým podkladem, diplomaté a cizinci měli vozidla se žlutým písmem na modrém podkladu.

Současné registrační značky

Velkou změnou prošel systém státních poznávacích značek v roce 2001. Upustilo se od označování vozidel podle okresu. První písmeno na značce tak označuje kraj, ve kterém je vozidlo registrováno. Další znaky jsou čísla či písmena bez diakritiky s výjimkou písmen G, O, Q a W. Registrační značky vydané po roce 2004 mají na levé straně modrý proužek s dvanácti žlutými hvězdami EU a zkratkou CZ.

Význam barev

I nyní se ale setkáte s registračními značkami, které nemají klasickou podobu černého písma na bílém podkladu. Například automobily diplomatických a konzulárních úředníků mají modré písmo na bílém podkladu, zemědělské, vojenské či stavební stroje mívají černé písmo na žluté značce, veteránská či závodní vozidla zelené písmo na bílém podkladu. Existují i speciální převozní papírové značky, které mají černá písmena na zeleném podkladu.

Značka na přání

Kromě toho si od roku 2016 můžete nechat vytvořit značku na přání. Pro automobily musí mít tato značka osm znaků, pro motocykly sedm a pro mopedy pět. Kromě písmen, přičemž nelze použít G, CH, O, Q a W, musí značka obsahovat alespoň jednu číslici. Písmena musí být bez diakritiky a speciálních znaků a nelze používat slova vulgární, neslušná, rasistická či zkratky, které znamenají organizaci či orgány stání správy.

Zdroj: mdcr.cz, feudal.cz

Autor: Martina Šťastná
zavřít reklamu