Zima se blíží a s ní i naše stížnosti, že silničáři „zase zaspali“. Co všechno se vyplatí vědět o posypových materiálech?

Ať již bude letošní zima mírná či krutá, je jisté, že na většině silnic naší republiky se alespoň občas setkáme se sněhovou pokrývkou nebo náledím. Právě v tu chvíli se pak na silničních komunikacích můžeme setkat s nejrůznějšími vozy, které mají zajistit jejich bezpečný provoz. Jedním ze způsobů je posypání silnice rozmanitými posypovými materiály.

Kdo za údržbu silnic vlastně odpovídá?

Nejdříve a nejvíce se samozřejmě udržují důležité komunikace. Je tak trochu troufalé očekávat, že cesta z vaší vesnice bude odklizena stejně rychle jako rychlostní silnice. Pokud jde o to, kdo za údržbu jednotlivých typů komunikace zodpovídá, je to poměrně jednoduché. Za údržbu dálnic a silnic I. třídy zodpovídá stát, za silnice II. a III. třídy kraje a za místní komunikace jednotlivé obce.

Navíc pravidla zimní údržby upravuje i zákon, konkrétně Vyhláška č. 104/1997 Sb., která určuje i časový harmonogram, do jaké doby by měla být zajištěna alespoň částečná sjízdnost dané komunikace.

Pro dálnice a rychlostní silnice činí tato doba dvě hodiny, pro silnice I. třídy a některé důležité silnice II. třídy tři hodiny, zbývající silnice II. třídy a dopravně důležité silnice III. třídy by měly být sjízdné do šesti hodin, zbývající komunikace do dvanácti hodin.

Odklízení sněhu ze silnice.
zdroj: freepik.com

Jaké druhy posypových materiálů se používají nejčastěji?

Obecně se posypové materiály rozdělují do dvou skupin, na chemické rozmrazující látky, které způsobují tání sněhu a ledu, a na zdrsňující materiály, které pouze zvyšují tření mezi vozovkou a pneumatikou. Mezi nejčastěji používané posypové materiály patří:

  • Posypová sůl nebo solanka – chlorid sodný se při zimní údržbě silnic používá buď v pevném stavu, nebo jako solankový roztok. Obecně platí, že čím menší jsou částečky soli, tím déle sůl na povrchu silnice vydrží a účinkuje. Sůl optimálně účinkuje do přibližně -5 °C, pokud teplota klesne pod -10 °C stává se téměř neúčinnou. Z tohoto důvodu se tak při teplotách blízkých této hranici chlorid sodný míchá s chloridem vápenatým, který je sice mnohonásobně dražší, ale je účinný až do -35 °C. Z hlediska ochrany půdy sůl nelze používat například na silnicích v blízkosti zdrojů pitné vody nebo v chráněných krajinných oblastech. Obecně její množství nesmí překročit 60 gramů na metr čtvereční denně.

  • Písek a štěrk – druhým posypovým materiálem, který se často používá na místech, kde nelze použít posypovou sůl, je písek a štěrk se zrnitostí od 2 do 5 mm. I když na první pohled materiál připomíná písek, ve skutečnosti jde o směs písku a drti, dohromady vytváření lepší třecí vrstvu, která lépe zabraňuje podkluzování vozidel. Tyto inertní materiály samozřejmě sníh ani led nikterak nerozpouští a navíc zůstávají na vozovce nebo v jejím okolí. S tím je spojena nutnost zametení silnic v jarních měsících. Samostatným problémem s nimi spojeným může být též zanášení kanalizací.

  • Škvára a struska – v neposlední řadě se kromě písku a drti můžeme setkat též s použitím škváry a strusky. Vzhledem k tomu, že jde o hrubozrnné materiály, jsou jejich zdrsňující vlastnosti lepší než u písku, zároveň ale nejsou příliš šetrné k našim vozidlům.

Zdroj: eusalt.com, sul-posypova.cz, zakonyprolidi.cz, portalridice.cz

Autor: Martina Šťastná
zavřít reklamu