Dopravní nehody v Evropě: Kde vám hrozí největší riziko?

Chystáte se na letní dovolenou po Evropě vyrazit autem? Nebo do dané destinace cestujete letadlem, ale v daném místě si plánujete vypůjčit automobil, abyste mohli lépe poznat všechny jeho krásy? Kromě rychlostních limitů či povinné výbavy v různých zemích by vám mohly přijít vhod i údaje o bezpečnosti silničního provozu.

Rostoucí počet dopravních nehod

Podle nejnovější tiskové zprávy Evropské rady pro bezpečnost v dopravě (ETSC) došlo v roce 2022 k nárůstu počtu smrtelných nehod v devatenácti ze třiceti dvou sledovaných zemí. V loňském roce zemřelo na evropských silnicích celkem 20 678 osob, což představuje nárůst o 4 % oproti roku 2021.

Kromě dvaceti sedmi zemí Evropské unie bylo do monitorování, které se označuje zkratkou PIN (Index účinnosti bezpečnosti silničního provozu), zařazeno dalších pět států, Velká Británie, Norsko, Švýcarsko, Srbsko a také Izrael.

Nejrizikovější země

Největší nárůst smrtelných nehod byl zaznamenán na Maltě a překvapivě též v Lucembursku. Na ostrovním státečku vzrostl počet usmrcených o neuvěřitelných 189 %, v Lucembursku pak o 50 %.

Ke snížení počtu usmrcených osob naopak došlo ve třinácti ze sledovaných zemí, největší pokles zaznamenalo Slovinsko (-25%), dále Lotyšsko (-23 %), Litva a Kypr (-18 %).

Žena v autě s mapou.
zdroj: unsplash.com

Nejbezpečnější země

Nejbezpečnější zemí pro účastníky silničního provozu se v roce 2022 stalo Norsko, kde zemřelo 21 osob na milion obyvatel. Za Norskem následovalo Švédsko s 22 úmrtími na milion obyvatel. Nejvyšší úmrtnost byla v loňském roce v Rumunsku a Srbsku – 86 a 83 usmrcených osob na milion obyvatel.

Ve všech dvaceti sedmi zemích Evropské unie byla pak celková úroveň úmrtí na silnicích v roce 2022 46 úmrtí na milion obyvatel. Česká republika byla s 50 usmrcenými osobami na milion obyvatel bohužel nad tímto průměrem.

Celkovým vítězem ETSC PIN 2023 se stalo Polsko, kterému se v období 2012-2022 podařilo snížit úmrtnost na silnicích přepočtenou na milion obyvatel o 47 %.

Třináct dalších zemí dosáhlo snížení nad průměrem EU, který činil 22 %. Mezi tyto země se zařadila i Česká republika, kde pokles úmrtnosti dosáhl 29 %. Nárůst v počtu úmrtí na silnicích v posledním desetiletí zaznamenaly Nizozemsko, Lucembursko a Malta.

Cíl pro rok 2030

Mezi lety 2013-2022 se v Evropské unii podařilo zabránit 39 553 úmrtím na silnicích ve srovnání s počtem, který by nastal, kdyby každý členský stát pokračoval ve stejné úrovni jako v roce 2012.

Dalších 40 987 životů ale mohlo být zachráněno, pokud by bylo dosaženo 6,7% ročního snížení, které je nutné ke splnění cíle EU pro rok 2030, kterým je snížení počtu úmrtí na silnicích o 50 %.

Zdroj: etsc.eu

Autor: Martina Šťastná
zavřít reklamu