Jak odhalit únik chladicí kapaliny?

V našich automobilech se kromě pohonných hmot nachází celá řada dalších kapalin, kterým je třeba věnovat náležitou pozornost, například brzdová kapalina, motorový olej či chladicí kapalina. Tyto provozní kapaliny je nutné pravidelně kontrolovat a doplňovat, jinak hrozí celá řada nepříjemností. Jak nás může potrápit chladicí kapalina?

Co je to chladicí kapalina?

Chladicí kapalina je speciální roztok, jehož hlavním úkolem je odvádět přebytečné teplo vytvořené ve válcích motoru, čímž se zabraňuje případnému přehřátí motoru. Chladicí kapalina má ale též antikorozní vlastnosti, zabraňuje vzniku usazenin.

U starších vozidel měla chladicí kapalina typickou modrou barvu, u novějších vozidel můžeme vidět barvu růžovou, fialovou i zelenou. Nedostatečné množství chladicí vody nejen negativně ovlivňuje schopnost motoru chladit, ale může vést i k dalším vážným následkům.

Příznaky, že může docházet k úniku chladicí kapaliny

Pokud v automobilovém systému dochází k úniku chladicí kapaliny, můžete si okamžitě všimnout těchto příznaků, které jsou poměrně snadno rozpoznatelné.

  • Sladký zápach, který vychází z vozidla po jízdě. Můžete ho cítit i za volantem.
  • „Barevné“ kaluže pod vozidlem poté, co odjedete z parkovacího místa.
  • Auto se zahřívá nebo přehřívá.

Únik chladicí kapaliny

Chcete-li najít únik chladicí kapaliny, jezděte s vozem, dokud není motor dostatečně zahřátý. Poté zaparkujte vůz na čistém a suchém místě a nechte jej vychladnout. Dávejte pozor na to, že když je automobil zahřátý, chladicí kapalina bude horká a pod tlakem. Neotvírejte tedy víčko nádržky.

Po 15 minutách se podívejte pod vůz. Pokud tam není žádná kapalina, která by zapáchala jako chladicí kapalina, klekněte si na kolena a prohlédněte spodní část vozu, zda neuvidíte kapky.

Prasklý či proražený chladič

Chladič je díl, který se vzhledem k povaze svého provozu hodně opotřebovává. V průběhu času dochází ke korozi chladiče. A to může být častou příčinou jeho proražení, což způsobí únik chladicí kapaliny.

Kromě toho může dojít k opotřebení těsnění mezi chladičem a nádrží, což opět vede k úniku kapaliny. Může také docházet k úniku z některého z „potrubí“ připojeného k chladiči. Tyto trubky časem křehnou a snadno se zlomí.

Víčko chladiče

Uzávěr chladicí nádrže je zodpovědný nejen za to, aby kapalina neunikala, ale také za zajištění stabilního tlaku uvnitř. Pokud víčko funguje správně, vytváří ochranný štít a udržuje chladič při správném tlaku.

Časem se však víčko opotřebuje. Prvním místem, které se při hledání úniku chladicí kapaliny vyplatí zkontrolovat, je tedy právě víčko chladiče.

Mechanik kontroluje chlazení vozu.
zdroj: freepik.com

Prasklé těsnění víka hlavy válců

Těsnění víka hlavy válce je zodpovědné za oddělení motorového oleje a chladicí kapaliny. Na první pohled nemusí být nic patrné, protože únik může být uvnitř. Můžete si však všimnout chladicí kapaliny v motorovém oleji nebo naopak. Také uvidíte, že se začne zvyšovat teplota motoru. Nakonec dojde k úniku chladicí kapaliny mimo motor, což naznačuje vážnější problémy.

Poškozené čerpadlo

Čerpadlo chladicí kapaliny je zodpovědné za cirkulaci kapaliny v systému. Řemen čerpadla je spojen s klikovým hřídelem motoru, ale tato část může korodovat. Samotné čerpadlo může být také ovlivněno vnějšími vlivy, které vedou k netěsnostem. Ať tak či onak, pokud čerpadlo nepracuje správně, chladicí kapalina nemůže správně proudit, což způsobuje přehřívání motoru.

Prasklá nádržka na chladicí kapalinu

V motorovém prostoru vozidla se nachází přídavná nádržka na chladicí kapalinu. Je spojena s chladičem pružnou hadicí. Jejím hlavním úkolem je v případě potřeby dodávat chladicí kapalinu do chladiče. Časem však tato nádržka stárne, což může vést k jejímu popraskání, a kapalina tak začne unikat.

Poté, co jste zkontrolovali všechny výše uvedené součásti, ale přesto jste únik nenašli, v kombinaci se zápachem, který se zdá být uvnitř vozidla silnější než venku, může být problém uvnitř topení. Pokud je rohož automobilu náhle mokrá nebo se zdá, že se okna zamlžují rychleji než obvykle, může být příčinou topení.  

Zdroj: cars.com, carfromjapan.com

Autor: Martina Šťastná
zavřít reklamu