Zpomalovací prahy by již brzy mohly mít novou podobu. Pokud pojedete pomalu, téměř je nepocítíte

Pojmem zpomalovací práh nebo též retardér se rozumí uměle zvýšené místo na vozovce, jehož instalace má za cíl donutit řidiče motorových vozidel výrazně zpomalit svou jízdu. Města i vesnice je využívají v blízkosti škol, v obytných čtvrtích či kdekoli jinde, kde je třeba zpomalit plynulost dopravy. Na jednu stranu tyto příčné prahy pomáhají chránit chodce, ale na straně druhé jsou zkouškou trpělivosti těch, kteří sedí za volantem, a také kol a odpružení automobilů.

„Inteligentní“ prahy

Nedávno byla představena nová generace zpomalovacích prahů, která se od těch současných konstrukčně liší, což s sebou přináší jednu velkou výhodu. Pokud jsou tyto prahy překonány předepsanou rychlostí, vytváří mnohem menší otřesy vozu.

Tajemství těchto prahů spočívá ve vaku naplněném speciální nenewtonovskou kapalinou. Zatímco u normálních kapalin je viskozita lineárně závislá na deformaci kapaliny, u nenewtonovských kapalin závisí na rychlosti, při které k této deformaci dochází.

Zpomalovací práh na vozovce.
zdroj: unsplash.com

Španělská společnost Badennova se rozhodla využít této vlastnosti k výrobě „měkkých“ retardérů naplněných nenewtonovskou kapalinou. Pokud bude rychlost, kterou je překonáme, příliš vysoká, způsobí nepříjemné otřesy. Pokud ale bude naše rychlost nižší než prahová hodnota deformace kapaliny, retardér naopak téměř bez překážek „uvolní“ našemu vozu cestu.

Systém Smart Speed BUMP získal finanční prostředky od Evropské unie, která rovněž ocenila, že je biologicky odbouratelný, netoxický a neznečišťuje životní prostředí. V současné době se tyto „inteligentní“ zpomalovací prahy testují v různých městech po celé Evropě.

Alternativní řešení

S jiným návrhem přišla mexická společnost Inteligencia Vial. Jejich příčný práh je ovládán elektromechanicky a může se zvednout na základě signálů z řídicí jednotky, která detekuje příliš rychle jedoucí vozidlo. Pokud vůz dodrží limit, retardér se naopak zploští téměř na úroveň vozovky.

„Zlomyslnost“ systému spočívá v tom, že několik senzorů monitoruje určitý úsek silnice před retardérem, takže každý, kdo jede příliš rychle, najde zpomalovací práh zvednutý, i když bezprostředně před jeho zdoláním zabrzdí.

Zdroj: carsofthefuture.co.uk, researchgate.net, diariolainfo.com

Autor: Martina Šťastná
zavřít reklamu